خانه فردوس

نام پروژه: خانه فردوس/ طراحی: گروه معماری نقش خاک/ آرشیتکت: فرید ابراهیمی/ سازه: شرکت مهندسی کوبیت/ تاسیسات مکانیکی: رسول محمدی/ تاسیسات الکتریکی: حسن قاضی/ طراحی داخلی: فرید ابراهیمی/ فضای سبز: عبدالله صادقی/ عکس: دید استودیو/ کارفرما: مهدی سالار/ تیم اجرا: حسن ابراهیمی/تاریخ: ۹۹-۹۷