خانه آجری مازیار

پروژه در زمینی به مساحت ۲۵۰ متر مربع در مجموعه ای ساحلی با مالکین متفاوت و زمین های خالی از بنا  در شهر رویان واقع گردیده. زمینی در نزدیکی ورودی مجموعه به این پروژه اختصاص یافت تا ساختمان علاوه بر ارائه کارکردهای مد نظر بعنوان یک ویلای اقامتی فصلی بتواند بعنوان الگویی از ساخت آینده مجموعه و همچنین  نمایش علایق کارفرما در استفاده از آجر در ابتدای مجموعه خودنمایی کند. در ابتدا با تفکیک عملکردهای خصوصی و عمومی، ایجاد پل ارتباطی بین این دو، تعبیه وید برای نشیمن اصلی و اختصاص تراس بر روی بام با توجه به کمبود زمین ،لکه اصلی بنا شکل گرفت. جهت ایجاد ارتباط حداکثری بین فضای داخلی و بیرونی، تامین دید، نور و ایجاد شفافیت مناسب نمای اصلی بنا با پوسته های وسیع شیشه ای پوشیده شد.حال با اضافه کردن پوسته های آجری بر روی شیشه به تعدیل شفافیت و ایجاد هارمونی در نمای ساختمان پرداختیم.

به دلیل شفافیت بنا ارتباط فضای داخلی و خارجی نیز از مسائل مطرح در طراحی بود.با تکیه بر مصالحی چون چوب،سنگ و آهن سعی در ارائه ترکیب صحیح مصالح بین فضای داخل و بیرون نمودیم و همچنین از عناصری چون شومینه و پله جهت ایجاد ارتباط بصری مناسب سود جستیم.